Hệ thống xử lý nước sông thanh nước cấp sinh hoạt và công nghiệp

Hệ thống xử lý nước sông thanh nước cấp sinh hoạt và công nghiệp

Tình trạng: Hết hàng

Xử lý theo phương pháp:
- Trợ lắng
- Tuyển nổi áp lực
- Lọc tách ly tâm
- Phương pháp sinh học

Tags khách hàng đã add cho sản phẩm này

Dùng khoảng trắng để phân biệt các tag. Với tag gồm nhiều từ thì phải để trong dấu nháy đơn('), ví dụ: 'TTS Tech'.