Xin chào

Màng lọc RO

Nhận xét sản phẩm này

Tình trạng: Hết hàng

0 VNĐ

Xem nhanh

RO Membrance

Màng lọc RO

Chi tiết

Màng Thấp áp BW 8040

Tags khách hàng đã add cho sản phẩm này

Dùng khoảng trắng để phân biệt các tag. Với tag gồm nhiều từ thì phải để trong dấu nháy đơn('), ví dụ: 'TTS Tech'.